Co warto mieć w zakresie ubezpieczenia nnw dziecka?


autor:
,
polub nas na Facebook:
udostępnij:

Ubezpieczenie zawsze określa procent uszczerbku na zdrowiu, gwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu oraz śmierci, jest jednak wiele elementów w polisie dziecka, które bardzo często uprawniają do dodatkowych świadczeń, czy dodatkowej wypłaty w razie zdarzenia. Warto wiedzieć, jakie przydatne elementy zakresu zawiera polisa.

1. Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Często jest tak, że dziecko wychodzi ze szpitala z listą pomocy medycznych, które musimy wykupić, aby pomóc mu powrócić do pełni sił. Nierzadko są one po prostu kosztowne. Dlatego w zakresie dobrej polisy powinno znaleźć się pokrycie kosztów wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz kosztów  zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego, które uszkodzone zostały w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie szkoły. Zwrot ten musi być udokumentowany i wynosi do 200 zł.

2. Koszty leczenia w wyniku NW, koszty rehabilitacji, konsultacji lekarskich

Podobnie jest z leczeniem, kosztami rehabilitacji oraz konsultacji lekarskich. Bardzo często są niezbędnym elementem powrotu do zdrowia naszej pociechy, a jednocześnie generują duże koszty Dlatego, jeśli wypadek zdarzył się w trakcie trwania ubezpieczenia, polisa pokrywa koszty, które po nieszczęśliwym wypadku dziecka ponoszą rodzice. Są to zakupy niezbędne z medycznego punktu widzenia, dokonane w Polsce i udokumentowane. W ich zakres wchodzą:

- wizyty lekarskie,

-zabiegi ambulatoryjne,

- badania zlecone przez lekarza prowadzącego leczenie,

- pobytu w szpitalu,

- operacje (z wyjątkiem operacji plastycznych),

- zakup środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,

- rehabilitacja zlecona przez lekarza prowadzącego leczenie,

- zakup leków zaleconych przez lekarza po NW, w wysokości do 100,00 zł, pod warunkiem, iż Ubezpieczony przebywał w wyniku nieszczęśliwego wypadku nieprzerwalnie przez co najmniej trzy dni w szpitalu, i leki zostały przepisane przez lekarza w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego.

3. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

Ubezpieczenie na naszej stronie obowiązuje dla dzieci od urodzenia, aż do 25 r.ż., czyli do zakończenia edukacji. Są to więc osoby już dorosłe. Jeśli ubezpieczonemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał rentę szkoleniową jako osobie trwale niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub wojewódzkiego) zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, które uznało za celowe przekwalifikowanie zawodowe osoby niepełnosprawnej. Jest to więc zwrot na podstawie udokumentowanych kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia. Zakupu należy dokonać w Polsce, nie później niż dwa lata od daty NW.

4. Świadczenie nieszczęśliwego wypadku w wyniku ataku padaczki

Mianem padaczki określa się zaburzenia neurologiczne, które wynikają z chwilowej niesprawności mózgu. W ich wyniku dochodzi do nagłych wyładowań wewnątrz komórek nerwowych, a to prowadzi do ataku. Wstrząsy połączone z utratą świadomości to objawy tej choroby. Jeśli zostanie ona zdiagnozowana po raz pierwszy w trakcie trwania ubezpieczenia wypłacone zostanie jednorazowe świadczenie. Jego suma zależy od wybranego wariantu.

5. Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

Gdy dojdzie do urazu głowy, po którym nastąpi utrata przytomności, bóle głowy, wymioty, trudności z utrzymaniem równowagi mówimy o wstrząśnieniu mózgu. Często pacjent nie pamięta samego momentu doznania urazu. Po ustąpieniu objawów osoba po urazie wraca do poprzedniej sprawności. Jednak zanim to nastąpi poddana jest leczeniu w szpitalu, jeśli wymagany jest co najmniej trzydniowy pobyt wypłacone zostanie jednorazowe świadczenie. Co więcej za każdy dzień pobytu w szpitalu także będzie można otrzymać odszkodowanie z tej samej polisy. Sprawdź na pobyt w szpitalu.

Oczywiście to nie wszystko, sprawdź chociażby jak polisa chroni w przypadku pogryzienia przez psa,zdiagnozowania wrodzonej wady serca. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, sprawdź pozostałe wpisy lub zadzwoń pod 56 642 41 87

 

© 2019 - 2024 Mentor Ubezpieczenia