Wzrok i słuch naszych dzieci


autor:
,
polub nas na Facebook:
udostępnij:

Niektóre dzieci rodzą się z wadami słuchu, czy wzroku, a innym te zmysły słabną z czasem. Zapewniamy więc dziecku pomoc w postaci okularów, czy aparatu słuchowego, wydając nierzadko na ten sprzęt dużo pieniędzy. Co w sytuacji, gdy okulary się potłuką lub aparat ulegnie zniszczeniu?

Jeśli do zdarzenia doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w zakresie naszej polisy jest zagwarantowane świadczenie na zwrot środków za naprawę okularów i aparatów słuchowych.

Współcześnie dzieci na skutek przebywania przed ekranami swoich telefonów, czy komputerów coraz wcześniej wymagają opieki okulistycznej i posiadania okularów. Na szczęście dziś okulary można dobrać do wyglądu twarzy, gustu dziecka, czy ulubionego koloru. Jednak jest to dość duży wydatek dla rodzica. Podobnie w kwestiach laryngologicznych – aparat dobrej jakości to duże obciążenie finansowe, ale bardzo często jedyna pomoc dla dziecka, które niedosłyszy.

Zwrot za zakup lub naprawę okularów/aparatu 

Dzieci są bardzo aktywne, podczas zabaw z rówieśnikami nie trudno o nieszczęśliwy wypadek, który może skutkować upadkiem i zniszczeniem okularów lub aparatu. Będąc naszym Klientem masz pewność, że w takiej sytuacji dostaniesz zwrot potrzebnych pieniędzy na naprawę niezbędnego sprzętu dla dziecka.

Tak więc koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej są zwracane w ramach podstawowego zakresu ubezpieczenia.

Zwrot następuje na podstawie udokumentowanych kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie – do wysokości 30% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż lekarz potwierdza, iż są one niezbędne dla funkcjonowania dziecka. Wysokość świadczenia zależy od opcji ubezpieczenia, którą wybierzesz.

Zwrócone będą koszty zakupu okularów na terytorium Polski w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku. Polisa pokrywa zwrot do 200 zł w przypadku, gdy nieszczęśliwy wypadek, w wyniku którego doszło do uszkodzenia okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego miał miejsce na terenie placówki oświatowej.

Warto przede wszystkim regularnie badać swoje dziecko, przyglądać się mu podczas codziennych czynności i reagować na sygnały dotyczące zaburzeń funkcjonowania zmysłów. Gdy pojawią się niepokojące sygnały i lekarz zdecyduje, że konieczne są okulary lub aparat należy nauczyć dziecko, jak o nie dbać. Jednak, gdy dojdzie do wypadku dobrze jest posiadać pewność, że nie będziemy musieli całej wartości sprzętu pokrywać ponownie.

© 2019 - 2024 Mentor Ubezpieczenia