autor:
,
polub nas na Facebook:
udostępnij:

Temat nietypowy jak na stronę dotyczącą ubezpieczeń ? A jednak ! Wrodzone wady serca to jedne z najczęściej występujących wad wrodzonych, bardzo często prowadzą niestety do śmierci niemowlęcia. Jak wskazują statystyki na świecie 1 na 100 dzieci rodzi się z taką wadą.

Najczęściej wada taka wykrywana jest jeszcze w niemowlęctwie. Często, ze względu na zagrożenie dla życia dziecka, leczone są chirurgicznie. Są jednak też takie, które nie dają objawów, ujawniają się dopiero po latach, czasem już u dorosłego człowieka.

W naszych ubezpieczeniach nie ma dolnej granicy wieku, można objąć ochroną dziecko zaraz po urodzeniu, tak aby zapewnić mu ochronę na wypadek zdiagnozowania którejś z chorób objętych zakresem polisy. Także, gdy w przypadku starszych dzieci zdiagnozowana zostanie wada wrodzona w trakcie trwania ubezpieczenia, nastąpi wypłata świadczenia. Ochroną obejmujemy od 0 do 25 r.ż., więc nawet jeśli w przypadku już dorosłej, ale uczącej się jeszcze osoby wykryto taką wadę – polisa będzie działać. Do zakończenia edukacji można wykupić sobie każdy z wariantów, dzięki czemu nawet jeśli zdiagnozowanie wady nastąpi po latach, a dana osoba w momencie otrzymania diagnozy będzie chroniona naszą polisą, pomoc finansowa zostanie wypłacona.

Istotne jest więc, by wrodzona wada serca była zdiagnozowana i leczona po rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej. Takie nieprawidłowości anatomiczne zakwalifikowane są w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe. W Polsce stanowią jedne z najczęstszych wad wrodzonych. Każdego dnia w naszym kraju rodzi się 10 osób z wadą serca, ok 1/3 tych niemowląt musi być poddana operacji od razu po urodzeniu.

U starszych dzieci często diagnozowane są wady, gdy zauważa się, że maluch miewa duszności, słabiej widzi, kręci mu się w głowie, szybko się męczy po każdym wysiłku oraz nie przybiera na wadze.

Jeśli w wyniku choroby dziecko trafi do szpitala, polisa obejmie także pobyt w szpitalu. Więcej o pobycie w szpitalu

Jeśli chcesz zabezpieczyć , wykup polisę, która w zakresie ma także zdiagnozowanie u ubezpieczonego wrodzonej wady serca. 

 

© 2019 - 2024 Mentor Ubezpieczenia