W zależności od wybranego wariantu i ubezpieczyciela

prosimy o zgłoszenie szkody wykorzystując poniższe dane

InterRisk TU SA

+48 22 575 25 25

Szkodę można również zgłosić za pośrednictwem formularza internetowego. Po wyrażeniu zgód na przetwarzanie danych wybierz opcję "szkoda na osobie", następnie "Szkoda NNW z ubezpiecznia szkolnego".

Inter Partner Assistance SA (AXA)

+48 22 529 85 15

Przed rozmową prosimy o przygotowanie nr PESEL ubezpieczonego (dziecka). W trakcie rozmowy prosimy o podanie informacji, że chcą Państwo zgłosić szkodę z NNW szkolnego (dziecka) w Inter Partner Assistance.

© 2019 - 2022 Mentor Ubezpieczenia