Logo interrisk

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

W celu zgłoszenia szkody niezbędne będzie podanie numeru polisy oraz peselu ubezpieczonego dziecka.

Gdzie znajdę nr polisy? Numer polisy znajduje się na certyfikacie, który otrzymali Państwo po opłaceniu składki. Zobacz widok polisy z zaznaczonym numerem. Logointerrisk

Rekomendujemy zgłoszenie szkody za pośrednictwem formularza internetowego

Po wyrażeniu zgód na przetwarzanie danych wybierz opcję "szkoda na osobie", następnie "Szkoda NNW z ubezpiecznia szkolnego".

Szkodę można również zgłosić telefonicznie pod numerem +48 22 575 25 25

Zanim zgłosisz szkodę zweryfikuj zakres ubezpieczenia i sprawdź dokumenty mające zastosowanie do oferowanych na SzkolnaPolisa.PL ubezpieczeń.

© 2019 - 2023 Mentor Ubezpieczenia