Najczęściej zadawane pytania

Co to ubezpieczenie NNW?
Ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) zapewnia finansowe wsparcie w przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu, śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz innych zdarzeń wymienionych w ofercie np. pobytu w szpitalu w wyniku choroby.
Czy to ubezpieczenie obejmuje również nieszczęśliwe wypadki, które mogą przydarzyć się mojemu dziecko na treningach lub obozach sportowych (wyczynowe uprawianie sportu)?
Tak. W zakresie ochrony ubezpieczenia szkolnego NNW dostępnego na szkolnapolisa.pl znajduje się wyczynowe uprawianie sportu, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
Co mieści się w zakresie pakietu Assistance?
Pakiet Assistance w zależności od wybranego wariantu może obejmować następujące świadczenia:
  • Opieka pielęgniarska
  • Transport osoby wskazanej w przypadku Hospitalizacji
  • Zakwaterowanie osoby wskazanej w przypadku Hospitalizacji
  • Transport do/i i między placówkami medycznymi
  • Korepetycje w miejscu zamieszkania
Kto może skorzystać z oferty dostępnej w serwisie SzkolnaPolisa.PL?
Ochroną może zostać objęte dziecko na każdym etapie edukacji, od okresu przedszkolnego, aż do 25 roku życia, o ile Twoje dziecko po ukończeniu 18 roku życia dalej jest uczniem / studentem na terytorium RP.
W jakim towarzystwie ubezpieczeniowym zawierane jest ubezpieczenie NNW?
W zależności od wybranego wariantu, Ubezpieczycielem może być: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Czy moje dziecko może skorzystać z ubezpieczenia, jeśli uczy się poza granicami RP?
Nie. Ochroną mogą zostać objęte wyłącznie dzieci, które kształcą się na terytorium RP.
Czy ubezpieczenie obowiązuje tylko w czasie zajęć szkolnych?
Nie. Ubezpieczenie działa przez 24 godziny na dobę, również poza terenem szkoły / uczelni.
Czy ubezpieczenie chroni tylko na okres roku szkolnego / akademickiego?
Nie. Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez okres 12 miesięcy.
Czy po ukończeniu 18 roku życia moje dziecko może zostać objęte ubezpieczeniem?
Tak, pod warunkiem, że Twoje dziecko jest uczniem lub studentem na terytorium RP i nie ma ukończonego 25 roku życia.
Jak mogę ubezpieczyć moje dziecko?
Zakup ubezpieczenia odbywa się w całości on-line. Wystarczy wybrać interesujący zakres ubezpieczenia, zapoznać się z Regulaminem serwisu SzkolnaPolisa.PL, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, podać dane wymagane przez Ubezpieczyciela do zawarcia umowy i opłacić składkę.
Cały proces zakupu trwa zaledwie kilka minut i umożliwia zawarcie umowy ubezpieczenia w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie, bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy dostęp do Internetu!
Proces zakupu ubezpieczenia:
  1. Wybierz interesujący Cię wariant ochrony
  2. Podaj dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia
  3. Opłać składkę
  4. Ciech się ochroną swojego dziecka!
Z jakimi dokumentami należy się zapoznać przed zakupem ubezpieczenia?
Zalecamy dokładne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Regulaminem serwisu szkolnapolisa.pl
Gdzie znajdę Ogólne Warunki Ubezpieczenia?
Znajdziesz je w zakładce Dokumenty, dostępnej na stronie głównej.
W jaki sposób mogę zapłacić za ubezpieczenie?
Płatności za ubezpieczenie możesz dokonać przelewem tradycyjnym lub elektronicznym. Kwota oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności, są zawarte w treści wiadomości elektronicznej, przesłanej każdorazowo po wystawieniu wniosku na podany przez Ciebie adres e-mail. Możesz również skorzystać z formy płatności przez system PayU!
Czy mogę ubezpieczyć dziecko więcej niż raz?
Tak. W przypadku ubezpieczenia NNW dopuszczalna jest tzw. kumulacja świadczeń, czyli uzyskanie kilku świadczeń za ten sam wypadek ubezpieczeniowy, np. trwały uszczerbek na zdrowiu.
Moje dziecko miało nieszczęśliwy wypadek, jak mogę zgłosić szkodę?
Szkodę można zgłosić telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu podany na polisie.
Jaki jest termin na zgłoszenie szkody?
7 dni od dnia wypadku lub od dnia, w którym zgłoszenie szkody stało się możliwe.
Gdzie znajdę formularz szkodowy?
Nie wymagamy wypełnienia formularza szkodowego. Dalszy proces zgłoszenia szkody następuje zgodnie z wymaganiami Ubezpieczyciela.
© 2019 - 2021 Mentor Ubezpieczenia