Dokumenty - Archiwum

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

dla umów zawartych w okresie 01.08.2022 - 16.11.2023 zastosowanie mają poniższe dokumenty

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)
Postanowienia dodatkowe do OWU
Karta produktu


dla umów zawartych w okresie 01.08.2020 - 31.07.2022 zastosowanie mają poniższe dokumenty

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)
Postanowienia dodatkowe do OWU
Karta produktu
Tabela uszczerbków


Inter Partner Assistance SA (AXA)

dla umów zawartych w okresie 01.08.2020 - 20.10.2021 zastosowanie mają poniższe dokumenty

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)
Karta produktu
Tabela uszczerbków

© 2019 - 2024 Mentor Ubezpieczenia