autor:
,
polub nas na Facebook:
udostępnij:

Na początku ważne, aby dowiedzieć się czym jest zespół Aspergera? Są to zaburzenia ze spektrum autyzmu, o łagodniejszej formie przebiegu. Osoba dotknięta tą przypadłością cechuje się trudnościami w komunikacji własnych emocji, problemami w nawiązaniu relacji z rówieśnikami, złym funkcjonowaniem społecznym.

Bardzo często dziecko z zespołem Aspergera jest odrzucane przez rówieśników w klasie, ponieważ nie lubi współpracować, stroni od pracy w grupie, alienuje się, chociaż w głębi czuje się bardzo samotne. Można powiedzieć, iż przyjmuje funkcję kozła ofiarnego. To, że z trudem komunikuje swoje uczucia, nie znaczy, iż nie cierpi.

Dzieci z tą przypadłością doświadczają przemocy w szkole, zarówno w ujęciu fizycznym, jak i psychicznym. Bywają bite, popychane, szarpane oraz wyzywane lub ignorowane. Z tego powodu nie lubią chodzić do szkoły. Bardzo często rodzice i szkoła nie wiedzą jak im pomóc.

Ważne jest wsparcie i zastosowanie adekwatnej terapii, dzięki której dziecko odbuduje nadszarpnięte poczucie własnej wartości, nabędzie podstawową wiedzę o relacjach społecznych, nauczy się czym są emocje i jak się komunikować z innymi.

Zwykle jedynym marzeniem osoby z zespołem Aspergera jest posiadanie przyjaciela. Co ciekawe, dziecko z tą przypadłością może wykazywać szczególne zdolności w jakiejś dziedzinie np. matematyka lub szczególne zainteresowanie jakimś okresem historycznym i posiadać nadzwyczajną wiedzę na ten temat.

Istotne jest również, że dziecko z Aspergerem może zachorować na depresję. Chroniczne odrzucenie, brak kolegów, ciągłe poczucie samotności, niestety źle rokują. Dlatego tak ważne jest wpojenie swoim dzieciom, że każdy jest równy i każdemu trzeba dać szansę. Spróbuj również edukować swojego potomka na temat różnych chorób i zaburzeń, aby nauczyć go szacunku do inności i wsparcia w trudnych sytuacjach. Im wcześniej zrozumie, że świat jest różnorodny, tym lepiej.

© 2019 - 2024 Mentor Ubezpieczenia