Psycholog

Psycholog ze specjalnością z psychologii klinicznej. Doświadczenie zdobywa prowadząc dwa gabinety psychologiczne, a także pracując jako biegła sądowa w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Przez ostatnie lata była asystentem i nauczycielem akademickim w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Szczególnym zainteresowaniem zawodowym darzy depresję oraz zaburzenia lękowe.


© 2019 - 2024 Mentor Ubezpieczenia