autor:
,
polub nas na Facebook:
udostępnij:

Pobyt dziecka w szpitalu to doświadczenie bolesne i nieprzyjemne, czasami jednak nie sposób go uniknąć. Jak dobrać ubezpieczenie dla dziecka, by gwarantowało ono pomoc w razie hospitalizacji ? Na co zwrócić uwagę, by mieć pewność, że także po opuszczeniu sali szpitalnej będziesz w stanie wykupić niezbędne pomoce, leki, czy sprzęt do rehabilitacji? Odpowiedzi udzielamy w tym wpisie.

Zakres ubezpieczenia

Pobyt w szpitalu musi znaleźć się w podstawie każdego dobrego ubezpieczenia NNW. Warto jednak porównać wysokość świadczeń zanim wybierzemy polisę dla dziecka. Stawki zależą od towarzystw ubezpieczeniowych. Śledzimy oferty konkurencji i naszą przygotowaliśmy tak, by zaproponować najkorzystniejsze warunki związane z pobytem w szpitalu.

Jeśli odpowiednio ubezpieczysz swoje dziecko dostanie ono odszkodowanie za pobyt w szpitalu. Wysokość świadczenia to aspekt, który z pewnością warto przeanalizować zanim podejmiesz decyzję o wyborze polisy. Jest to ryzyko, z którego wypłaty zdarzają się bardzo często, dlatego zdecydowaliśmy się na wyższe, niż u konkurencji świadczenia. Dzięki temu jeśli dojdzie do konieczności pobytu w szpitalu będziesz w stanie zapewnić dziecku wszystko, co niezbędne do powrotu do zdrowia.

Wysokość świadczenia

Podstawą ubezpieczenia NNW jest pobyt w szpitalu. Większość ryzyk zawartych w polisie wiążę się z koniecznością spędzenia kilku co najmniej dni na sali szpitalnej. Dlatego u nas pobyt w szpitalu jest już w podstawie ubezpieczenia. Nie wymaga dodatkowych rozszerzeń.

Bez względu, czy hospitalizacja jest następstwem nieszczęśliwego wypadku, czy też choroby, obejmujemy dziecko ochroną.  

Świadczenie za pobyt dziecka w szpitalu

Pobyt w szpitalu w wyniku NW to świadczenie przyznawane jest za każdy dzień pobytu w szpitalu. Dzień pobytu w szpitalu definiowany jest jako pobyt na oddziale szpitalnym trwający co najmniej jeden dzień, służący przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego, spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem.

Dzień przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala i dzień wypisu ze szpitala, w przypadku wypłaty świadczenia, liczone są oddzielnie jako pełne dni pobytu w szpitalu, z zastrzeżeniem, że jeśli dzień przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala i dzień wypisu ze szpitala nastąpiły w tym samym dniu, liczone są one jako jeden dzień pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu przysługuje maksymalnie za 100 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu.

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby to świadczenie za każdy następny dzień pobytu w szpitalu, począwszy od drugiego dnia pobytu w szpitalu (z zastrzeżeniem, że pobyt trwał minium 3 dni), w związku z chorobą, która została rozpoznana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą samą chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, pod warunkiem, że pierwszy pobyt w szpitalu trwał minimum 3 dni. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 100 dni pobytu w szpitalu.

Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia.

Zakres obejmuje także pobyt w szpitalu w wyniku zachorowania na COVID-19 wywołany wirusem SARS-CoV-2.

Warto wiedzieć

SzkolnaPolisa.Pl obejmuje nie tylko sam pobyt w szpitalu. W zakresie są inne ryzyka, z których także może być wypłacone świadczenie, np. zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i sprzętu rehabilitacyjnego.

Co więcej, w zakresie mamy także pomoc po okresie hospitalizacji. Rehabilitacja, pokrycie kosztów leczenia oraz konsultacji lekarskich są bardzo często potrzebne po wyjściu ze szpitala. Sprawdź szczegóły i upewnij się, że Twoje dziecko jest zabezpieczone w razie wypadku lub choroby.

 

© 2019 - 2024 Mentor Ubezpieczenia