Ubezpieczenie oferowane przez przedszkola, szkoły, czy warto?

Czy ubezpieczenie proponowane przez dyrekcję placówek oświatowych, szkół czy przedszkoli są wartościowe? Czy obejmują one to co dla nas rodziców jest najbardziej istotne? Czy suma ubezpieczenia daje nam poczucie bezpieczeństwa w przypadku nieszczęśliwego wypadku?

Jak wiadomo małe dzieci są bardziej narażone na niebezpieczne wypadki niż my dorośli. Na przerwie, na zajęciach sportowych, w drodze do czy ze szkoły mogą wydarzyć się wypadki. ?Pół biedy? jeśli skończy się na otarciach czy siniakach, ale często są to złamania. Te natomiast pociągają za sobą długą i w wielu wypadkach kosztowną rehabilitację. Chcąc zabezpieczyć się przed takimi niespodziewanymi wydatkami warto wykupić ubezpieczenie szkolne NNW.

Rodzice często tkwią w błędnym rozumowaniu, że ubezpieczenie w szkole jest obowiązkowe. Dyrekcja placówki na początku roku szkolnego, na pierwszych zebraniach dla rodziców informuje, że wybrano ubezpieczenie od firmy X i składka wynosi Y. Musimy wiedzieć, że na takie rozwiązanie nie musimy się zgadzać. Ubezpieczenie szkolne NNW jest z założenia ubezpieczeniem w pełni dobrowolnym. Zarówno w przedszkolu jak i w szkole wykupienie takiego ubezpieczenia to tylko i wyłącznie decyzja rodziców. Szkoła czy dyrekcja placówki nie może narzucić wyboru ubezpieczenia. To my rodzice mamy prawo do decydowania o tym gdzie wykupimy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i jakie wybierzemy opcje.
Decydując się na samodzielny wybór ubezpieczenia pamiętajmy, że wysokość składki ubezpieczenia zależna jest od sumy ubezpieczenia i wyboru dodatkowych opcji. Pamiętajmy również, że mamy prawo do rezygnacji z ubezpieczenia i nie ubezpieczania dziecka. Jednak oznacza to brak zabezpieczenia przed ewentualnymi skutkami zdarzenia. Zgoda na ubezpieczenie w szkole może skutkować niską składką, ale także niską sumą ubezpieczenia. Dość często rodzice nie znają warunków ubezpieczenia a już tym bardziej nie mogą negocjować czy też zmienić zakres który ich interesuje. Całość jest narzucona z góry i wybrana przez dyrekcję placówki. Przykład z życia wzięty. Maksymilian uczęszcza na zajęcia piłkarskie do miejscowego klubu sportowego. Na zajęciach zwichnął nogę. Rodzice byli przekonani że dostaną odszkodowanie za uraz dziecka. Niestety, ale wykupione ubezpieczenie w szkole nie obejmowało wypadków poza szkołą a już tym bardziej aktywnego uprawiania sportu.
Dlatego zachęcamy do świadomego wyboru ubezpieczenia z zakresem i sumą ubezpieczenia, które nas interesują.
 

© 2019 - 2021 Mentor Ubezpieczenia