NNW Dziecka w czasie wycieczki


autor:
,
polub nas na Facebook:
udostępnij:

Ubezpieczenie NNW Dziecka kupione na SzkolnaPolisa.PL obejmuje dzieci ochroną 24h/dobę w szkole i poza nią, także w trakcie wycieczek. Sprawdź, co jeszcze zagwarantujesz dziecku poprzez wybór jednego z wariantów na naszej stronie.

Pakiet Wycieczka 

Dziecko wyczekuje na wycieczkę szkolną, kilka dni przed wyjazdem łamie nogę i musi zostać w szpitalu…

Nie mamy wpływu na tego typu wypadki losowe, jednak warto zapewnić dziecku jak najlepszą ochronę ubezpieczeniową. Jeśli do sytuacji doszłoby po zapisaniu dziecka na wycieczkę organizowaną przez placówkę oświatową zostanie wypłacone świadczenie nawet do 1 500 zł. 

Aby świadczenie zostało przyznane spełnione muszą zostać 2 warunki:

•    wycieczka była organizowana przez placówkę oświatową, do której uczęszczał Ubezpieczony, 
•    niemożność uczestnictwa Ubezpieczonego w wycieczce spowodowana była jego pobytem w szpitalu lub leczeniem ambulatoryjnym będącym następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową;

Aby otrzymać wypłatę świadczenia należy przedstawić:

•    oryginały imiennych rachunków lub faktur VAT oraz dowody ich zapłaty,
•    zaświadczenie z placówki oświatowej będącej organizatorem wycieczki o braku udziału Ubezpieczonego w wycieczce.

Dodatkowa ochrona podczas wycieczki szkolnej - uszczerbek na zdrowiu

Dziecko w trakcie wycieczki szkolnej łamie nogę… 

Jeśli do wypadku doszło w trakcie wycieczki szkolnej nastąpi wypłata jednorazowego świadczenia.  

Np. w przypadku wariantu III Suma Ubezpieczenia to 30 tys. zł, a więc za tego rodzaju zdarzenie wypłata wynosiłaby 600 zł  
Wycieczki szkolne to często czas intensywniejszej aktywności w życiu dziecka. Plany zwiedzania są tak ułożone, aby mali podróżnicy jak najwięcej mogli zobaczyć, jednocześnie zdążając na kolejne atrakcje. Rozglądając się w nowym miejscu za wskazywanymi przez przewodnika lub rówieśników ciekawostkami dzieci nie patrzą na drogę. Mimo że są pod opieką nauczycielek, łatwo o potknięcia, czy zderzenia. Dlatego niestety wypadki podczas tego typu szkolnych wyjazdów nie należą do rzadkich. 

Czy SzkolnaPolisa.PL wystarczy? 

Tak, jeśli dziecko wybiera się na wycieczkę na terenie Polski nie trzeba wykupować na czas trwania wycieczki dodatkowej ochrony. W razie wypadku, czy choroby, do których doszłoby w trakcie wyjazdu dziecko będzie objęte ochroną ubezpieczeniową.

Zakres jest ważny

Po okresie pandemii szkoły znów wracają do organizowania wyjazdów dla uczniów. Mając to na uwadze poszerzyliśmy zakres ochrony o Pakiet Wycieczka oraz dodatkową ochronę podczas wycieczki szkolnej. Nie każda polisa NNW dziecka zawiera tak szeroką ochronę, dlatego przed zakupem, np. proponowanego w szkole rozwiązania warto porównać zakres i wybrać rozwiązanie odpowiednio dobrane dla Twojego dziecka. 

W razie wypadku tylko dobrze dobrana polisa gwarantuje uzyskanie środków finansowych niezbędnych do zapewnienia dziecku odpowiedniego leczenia.  

© 2019 - 2024 Mentor Ubezpieczenia