Przejdź do oferty

Ubezpieczenie NNW dzieci na jednej polisie

NNW dla przedszkolaka, ubezpieczenie przedszkolaka, NNW dla niemowlaka, ubezpieczenia niemowlaka

ubezpieczenie NNW
dla niemowlaka
i przedszkolaka

Małe dzieci mają niewyczerpane zasoby energii. Nawet najtroskliwszy opiekun nie jest w stanie uchronić malucha przed wszystkimi niebezpieczeństwami. Dlatego jako świadomy rodzic skorzystaj z możliwości jakie proponuję Ci SzkolnaPolisa.PL.

dowiedz się więcej ...

NNW dla ucznia, ubezpieczenie dziecka do szkoły, NNW szkolne, NNW do szkoły

ubezpieczenie NNW
dla ucznia

Dzieci zazwyczaj są bardzo aktywne podczas zabaw z rówieśnikami. Bądź świadomym rodzicem i wybierz ubezpieczenie szkolne NNW, które zapewni Twojemu dziecku ochronę w szkole i poza nią. Wybierz 1 z 5 wariantów na SzkolnaPolisa.PL.

dowiedz się więcej ...

NNW studenta, ubezpieczenie studenta, NNW na studia, NNW na uczelnię

ubezpieczenie NNW
dla studenta

Studia to czas, kiedy dziecko uczy się samodzielności, zmienia otoczenie, jednak nadal wymaga ochrony. Dlatego bardzo ważne jest, by zakres ubezpieczenia dostosować do potrzeb dorosłego dziecka.

dowiedz się więcej ...

Warianty ubezpieczenia NNW

Sprawdź warianty ubezpieczenia NNW i wybierz jeden z nich.
Ochronę zapewnia
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczenie NNW dla Twojego dziecka

ubezpieczenie szkolne interrisk

ZAKRES UBEZPIECZENIAubezpieczenie szkolne interrisk, ubezpieczenie nnw dziecka, ucznia

Najczęściej wybierany
44,70 zł

na rok

kupuję

83,52 zł

na rok

kupuję

116,47 zł

na rok

kupuję

172,94 zł

na rok

kupuję

288,23 zł

na rok

kupuję

Nagłe zdarzenia

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

24 000 zł
40 000 zł
60 000 zł
100 000 zł
200 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW w placówce oświatowej

24 000 zł
40 000 zł
60 000 zł
100 000 zł
200 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

12 000 zł
20 000 zł
30 000 zł
50 000 zł
100 000 zł

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku (zgodnie z tabelą), m.in.:

 • rany skóry,
 • złamania,
 • wstrząśnienie mózgu,
 • utrata zębów stałych.
Ponad 400 urazów oraz uszczerbków wymienionych w OWU.

12 000 zł
20 000 zł
30 000 zł
50 000 zł
100 000 zł

1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku (zgodnie z tabelą), m.in.:

 • rany skóry,
 • złamania,
 • wstrząśnienie mózgu,
 • utrata zębów stałych.
Ponad 400 urazów oraz uszczerbków wymienionych w OWU.

120 zł
200 zł
300 zł
500 zł
1 000 zł

Zwichnięcie lub skręcenie stawów

240 zł
400 zł
500 zł
500 zł
500 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku NW od 1. do 10. dnia
Świadczenie dzienne

50 zł/dzień
100 zł/dzień
100 zł/dzień
100 zł/dzień
100 zł/dzień

Pobyt w szpitalu w wyniku NW od 11. do 100. dnia

75 zł/dzień
150 zł/dzień
150 zł/dzień
150 zł/dzień
150 zł/dzień

Koszt nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie - oraz kosztu zakupu - lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego, uszkodzonych w wyniku NW

do 3 600 zł
do 6 000 zł
do 9 000 zł
do 15 000 zł
do 30 000 zł

Koszty leczenia w wyniku NW, koszty rehabilitacji

do 2 600 zł
do 2 600 zł
do 4 600 zł
do 4 600 zł

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW

1 000 zł
2 000 zł
3 000 zł

Dodatkowe świadczenie za pobyt w szpitalu na OIOM/OIT Nowość!

500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
500 zł

Operacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku

5 000 zł
5 000 zł
5 000 zł
5 000 zł

Dla zdrowia Twojego dziecka

Poważne choroby

3 000 zł
3 000 zł
3 000 zł
3 000 zł
3 000 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby od 2. do 100. dnia

50 zł/dzień
100 zł/dzień
100 zł/dzień
100 zł/dzień
100 zł/dzień

Operacja w wyniku choroby

5 000 zł
5 000 zł
5 000 zł
5 000 zł

Pakiet ONKO

5 000 zł
5 000 zł

Pakiet bólowy - uciążliwe leczenie

300 zł
300 zł

Pogryzienie przez psa

120 zł
200 zł
300 zł
500 zł
1 000 zł

Pokąsanie, ukąszenie/użądlenie

240 zł
400 zł
600 zł
1 000 zł
2 000 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

600 zł
1 000 zł
1 500 zł
2 500 zł
5 000 zł

Pakiet kleszcz i rozpoznanie boreliozy

1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł

Świadczenie nieszczęśliwego wypadku w wyniku ataku padaczki

120 zł
200 zł
300 zł
500 zł
1 000 zł

Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem, piorunem

240 zł
400 zł
600 zł
1 000 zł
2 000 zł

Rozpoznanie chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny) Nowość!

600 zł
1 000 zł
1 500 zł
2 500 zł
5 000 zł

Rozpoznanie sepsy u Ubezpieczonego będącego dzieckiem Nowość!

1 200 zł
2 000 zł
3 000 zł
5 000 zł
10 000 zł

Opieka nad dzieckiem przebywającym w szpitalu w wyniku NW komunikacyjnego lub poważnej choroby Nowość!

50 zł/dzień
50 zł/dzień
50 zł/dzień
50 zł/dzień
50 zł/dzień

Oparzenia w wyniku NW

do 2 500 zł
do 2 500 zł
do 2 500 zł
do 2 500 zł
do 2 500 zł

Odmrożenia w wyniku NW

do 2 500 zł
do 2 500 zł
do 2 500 zł
do 2 500 zł
do 2 500 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł

Dodatkowo dla Twojego dziecka

Wyczynowe uprawianie sportu

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

do 3 600 zł
do 6 000 zł
do 9 000 zł
do 15 000 zł
do 30 000 zł

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW

1 200 zł
2 000 zł
3 000 zł
5 000 zł
10 000 zł

Assistance: pomoc medyczna, indywidualne korepetycje

do 5 000 zł
do 5 000 zł

Dodatkowa ochrona podczas wycieczki szkolnej - uszczerbek na zdrowiu

240 zł
400 zł
600 zł
1 000 zł
2 000 zł

Pakiet wycieczka

1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł

Hejt Stop - pomoc informatyczna, psychologiczna lub prawna

do 5 000 zł
do 5 000 zł
do 5 000 zł
do 5 000 zł
do 5 000 zł

Dokumenty

Zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży

ubezpieczenie dla niemowlaka, przedszkolaka, dziecka, ucznia i studenta

  Jeśli zastanawiasz się, dlaczego SzkolnaPolisa.PL:

 • Urozmaicona oferta ubezpieczenia NNW z możliwocią rozszerzenia o dodatkowe ryzyka
 • Bez formalności - wniosek w kilka kliknięć, polisę i OWU dostaniesz na mail
 • Odpowiednie wsparcie finansowe w razie wypadku lub pobytu Twojego dziecka w szpitalu pozwoli na pokrycie kosztów niezbędnych do szybkiego powrotu do zdrowia.
 • Ubezpieczenie działa 24h/7 w domu, żłobku, przedszkolu, szkole i na uczelni
 • Ochrona od pierwszego miesiąca do 25 roku życia (jeśli dziecko nadal uczy się/studiuje na terytorium RP)
 • Ubezpieczenie NNW dostępne na SzkolnaPolisa.PL chroni Twoje dziecko na każdym etapie edukacji, a także w trakcie aktywności pozaszkolnych
wideo-miniature

Najczęściej zadawane pytania

Zalecamy dokładne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Regulaminem serwisu szkolnapolisa.pl

Nie. Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez okres 12 miesięcy.

Pakiet Assistance w zależności od wybranego wariantu może obejmować następujące świadczenia:
 • Opieka pielęgniarska
 • Transport osoby wskazanej w przypadku Hospitalizacji
 • Zakwaterowanie osoby wskazanej w przypadku Hospitalizacji
 • Transport do/i i między placówkami medycznymi
 • Korepetycje w miejscu zamieszkania

Tak. Od umowy ubezpieczenia zawartej online można odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Pod uwagę brana jest data wysłania oświadczenia. Po odstąpieniu od umowy ubezpieczenia NNW Dziecka Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwróci część składki obliczonej proporcjonalnie za każdy dzień udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Artykuły

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci

Najczęstsze problemy logopedyczne u dzieci

autor:
,

W artykule omówiono najczęstsze problemy logopedyczne u dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem opóźnionego rozwoju mowy. Znajdziesz tu informacje o przyczynach trudności z mową, takich jak brak stymulacji, zaburzenia słuchu fonemowego i nieprawidłowe wzorce mowy. Dowiesz się, jak rozpoznać opóźniony rozwój mowy i jakie kroki podjąć, aby pomóc dziecku. Przedstawiono również wskazówki dla rodziców, jak wspierać rozwój mowy w domu oraz kiedy warto skonsultować się z logopedą.

przeczytaj artykuł

Dlaczego Warto Kupić Ubezpieczenie NNW dla Dziecka

autor:
,

Bezpieczeństwo dziecka to priorytet każdego rodzica. W dobie dynamicznego stylu życia, nieprzewidywalnych sytuacji i aktywności, w jakie angażują się dzieci, ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) staje się niezbędnym elementem zapewniającym spokój i ochronę. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych powodów, dla których warto rozważyć zakup tego rodzaju polisy dla swojego dziecka.

przeczytaj artykuł


Opinie naszych klientów

Mama Alana
z Zielonej Góry

Dużo szerszy zakres, niż ubezpieczenie proponowane przez szkołę i super kontakt telefoniczny.

Mama Jasia
z Nowej Wsi

Po wypadku dostaliśmy pieniądze szybko, a opiekun we wszystkim pomógł.

Rodzice Magdy
z Łodzi

Tanio, szybko i szeroki zakres. Polecamy.

Mama Nikodema i Janka
z Nowego Targu

Po COVID-19 dostaliśmy świadczenie, oferta dostosowana do obecnej sytuacji.

Tata Judyty
z Zakrzewa

Jesteśmy zadowoleni, córka miała pomoc rehabilitanta i dostaliśmy zwrot za kupiony sprzęt.

Mama Ani
z Tarnowa

Ofertę znalazłam na Facebooku, skorzystałam z kodu zniżkowego, a córka po chorobie dostała świadczenie. Jestem bardzo zadowolona, bo za małą składkę dostałyśmy pomoc, która była nam potrzebna.

Mama Jacka, Tomka i Magdy
z Warszawy

Cała moja trójka korzysta ze szkolnej polisy już drugi rok, szybko dostaliśmy pomoc, a zawarcie polisy trwa kilka minut. Polecam.

Mama Przemka
z Torunia

Super kontakt i po i przed sprzedażą.

Rodzice Anastazji
z Sopotu

Bardzo sobie cenimy firmy, które podchodzą indywidualnie do każdego klienta. Ubezpieczenia dla córki szukaliśmy długo, na nasz wybór miały wpływ wysokość składki i świadczeń, możliwość wyboru towarzystwa, zakres ubezpieczenia i kontakt. Szkolnapolisa spełnia nasze oczekiwania, a opiekun wyjaśnił nam każdy aspekt przed kupnem polisy.

© 2019 - 2024 Mentor Ubezpieczenia