Ubezpieczenie NNW dla dziecka

Wariant SUPER

Super ubezpieczenie z super zakresem! Zwiększone Sumy Ubezpieczenia, uzupełnienie ochrony o nowe ryzyka powoduje, że Rodzice NAJCZĘŚCIEJ WYBIERAJĄ ten właśnie wariant kupując ubezpieczenie dla dziecka. Mimo że pakiet w tym roku ma szerszy zakres, możesz kupić go taniej. Wybierz super polisę NNW dziecka.

kupuję


Ubezpieczenie NNW dla Twojego dziecka

ubezpieczenie szkolne interrisk

ZAKRES UBEZPIECZENIAubezpieczenie szkolne interrisk, ubezpieczenie nnw dziecka, ucznia

172,94 zł

na rok

kupuję

Nagłe zdarzenia

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

100 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW w placówce oświatowej

100 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

50 000 zł

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku (zgodnie z tabelą), m.in.:

  • rany skóry,
  • złamania,
  • wstrząśnienie mózgu,
  • utrata zębów stałych.
Ponad 400 urazów oraz uszczerbków wymienionych w OWU.

50 000 zł

1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku (zgodnie z tabelą), m.in.:

  • rany skóry,
  • złamania,
  • wstrząśnienie mózgu,
  • utrata zębów stałych.
Ponad 400 urazów oraz uszczerbków wymienionych w OWU.

500 zł

Zwichnięcie lub skręcenie stawów

500 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku NW od 1. do 10. dnia
Świadczenie dzienne

100 zł/dzień

Pobyt w szpitalu w wyniku NW od 11. do 100. dnia

150 zł/dzień

Koszt nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie - oraz kosztu zakupu - lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego, uszkodzonych w wyniku NW

do 15 000 zł

Koszty leczenia w wyniku NW, koszty rehabilitacji

do 4 600 zł

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW

2 000 zł

Dodatkowe świadczenie za pobyt w szpitalu na OIOM/OIT Nowość!

500 zł

Operacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku

5 000 zł

Dla zdrowia Twojego dziecka

Poważne choroby

3 000 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby od 2. do 100. dnia

100 zł/dzień

Operacja w wyniku choroby

5 000 zł

Pakiet ONKO

5 000 zł

Pakiet bólowy - uciążliwe leczenie

300 zł

Pogryzienie przez psa

500 zł

Pokąsanie, ukąszenie/użądlenie

1 000 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

2 500 zł

Pakiet kleszcz i rozpoznanie boreliozy

1 500 zł

Świadczenie nieszczęśliwego wypadku w wyniku ataku padaczki

500 zł

Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem, piorunem

1 000 zł

Rozpoznanie chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny) Nowość!

2 500 zł

Rozpoznanie sepsy u Ubezpieczonego będącego dzieckiem Nowość!

5 000 zł

Opieka nad dzieckiem przebywającym w szpitalu w wyniku NW komunikacyjnego lub poważnej choroby Nowość!

50 zł/dzień

Oparzenia w wyniku NW

do 2 500 zł

Odmrożenia w wyniku NW

do 2 500 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

1 000 zł

Dodatkowo dla Twojego dziecka

Wyczynowe uprawianie sportu

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

do 15 000 zł

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW

5 000 zł

Assistance: pomoc medyczna, indywidualne korepetycje

do 5 000 zł

Dodatkowa ochrona podczas wycieczki szkolnej - uszczerbek na zdrowiu

1 000 zł

Pakiet wycieczka

1 500 zł

Hejt Stop - pomoc informatyczna, psychologiczna lub prawna

do 5 000 zł

Dokumenty

Zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia

© 2019 - 2024 Mentor Ubezpieczenia