Ubezpieczenie NNW dla dziecka

Wariant STANDARD

Wszystkie ważne ryzyka w zakresie ubezpieczenia NNW Dziecka. Pakiet w tym roku uzupełniliśmy o kilka nowości: Hejt Stop, Koszty leczenia stomatologicznego, świadczenie za pobyt w szpitalu na OIOM/OIT, Pakiet Kleszcz, Rozpoznanie bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny oraz Opieka nad dzieckiem przebywającym w szpitalu w wyniku NW komunikacyjnego i spowodowanego nowotworem złośliwym. Dodatkowo Sumy Ubezpieczeń zostały podniesione. U nas Standard to wysoka jakość.

kupuję


Ubezpieczenie NNW dla Twojego dziecka

ubezpieczenie szkolne interrisk

ZAKRES UBEZPIECZENIAubezpieczenie szkolne interrisk, ubezpieczenie nnw dziecka, ucznia

116,47 zł

na rok

kupuję

Nagłe zdarzenia

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

60 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW w placówce oświatowej

60 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

30 000 zł

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku (zgodnie z tabelą), m.in.:

  • rany skóry,
  • złamania,
  • wstrząśnienie mózgu,
  • utrata zębów stałych.
Ponad 400 urazów oraz uszczerbków wymienionych w OWU.

30 000 zł

1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku (zgodnie z tabelą), m.in.:

  • rany skóry,
  • złamania,
  • wstrząśnienie mózgu,
  • utrata zębów stałych.
Ponad 400 urazów oraz uszczerbków wymienionych w OWU.

300 zł

Zwichnięcie lub skręcenie stawów

500 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku NW od 1. do 10. dnia
Świadczenie dzienne

100 zł/dzień

Pobyt w szpitalu w wyniku NW od 11. do 100. dnia

150 zł/dzień

Koszt nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie - oraz kosztu zakupu - lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego, uszkodzonych w wyniku NW

do 9 000 zł

Koszty leczenia w wyniku NW, koszty rehabilitacji

do 2 600 zł

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW

1 000 zł

Dodatkowe świadczenie za pobyt w szpitalu na OIOM/OIT Nowość!

500 zł

Operacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku

5 000 zł

Dla zdrowia Twojego dziecka

Poważne choroby

3 000 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby od 2. do 100. dnia

100 zł/dzień

Operacja w wyniku choroby

5 000 zł

Pakiet ONKO

Pakiet bólowy - uciążliwe leczenie

Pogryzienie przez psa

300 zł

Pokąsanie, ukąszenie/użądlenie

600 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

1 500 zł

Pakiet kleszcz i rozpoznanie boreliozy

1 500 zł

Świadczenie nieszczęśliwego wypadku w wyniku ataku padaczki

300 zł

Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem, piorunem

600 zł

Rozpoznanie chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny) Nowość!

1 500 zł

Rozpoznanie sepsy u Ubezpieczonego będącego dzieckiem Nowość!

3 000 zł

Opieka nad dzieckiem przebywającym w szpitalu w wyniku NW komunikacyjnego lub poważnej choroby Nowość!

50 zł/dzień

Oparzenia w wyniku NW

do 2 500 zł

Odmrożenia w wyniku NW

do 2 500 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

1 000 zł

Dodatkowo dla Twojego dziecka

Wyczynowe uprawianie sportu

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

do 9 000 zł

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW

3 000 zł

Assistance: pomoc medyczna, indywidualne korepetycje

Dodatkowa ochrona podczas wycieczki szkolnej - uszczerbek na zdrowiu

600 zł

Pakiet wycieczka

1 500 zł

Hejt Stop - pomoc informatyczna, psychologiczna lub prawna

do 5 000 zł

Dokumenty

Zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia

© 2019 - 2024 Mentor Ubezpieczenia