Ubezpieczenie NNW dla niemowlaka i przedszkolaka

Wariant PODSTAWOWY

Wariant OPTYMALNY to niska składka i jednocześnie szeroki zakres ubezpieczenia. Z kodem rabatowym cena może być jeszcze niższa, a suma ubezpieczenia daje poczucie bezpieczeństwa i gwarantuje pomoc w razie NW. W szkole o wypadek nie trudno, warto zabezpieczyć swoje dziecko.

kupuję


Ubezpieczenie NNW dla niemowlaka i przedszkolaka
w domu, żłobku i przedszkolu

ubezpieczenie szkolne interrisk

ZAKRES UBEZPIECZENIAubezpieczenie szkolne interrisk

68,24 zł

na rok

kupuję

Nagłe zdarzenia

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

24 000 zł
40 000 zł
60 000 zł
100 000 zł
160 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW w placówce oświatowej

24 000 zł
40 000 zł
60 000 zł
100 000 zł
160 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

12 000 zł
20 000 zł
30 000 zł
50 000 zł
80 000 zł

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku (zgodnie z tabelą), m.in.:

  • rany skóry,
  • złamania,
  • wstrząśnienie mózgu,
  • utrata zębów stałych.
Ponad 400 urazów oraz uszczerbków wymienionych w OWU.

12 000 zł
20 000 zł
30 000 zł
50 000 zł
80 000 zł

1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku (zgodnie z tabelą), m.in.:

  • rany skóry,
  • złamania,
  • wstrząśnienie mózgu,
  • utrata zębów stałych.
Ponad 400 urazów oraz uszczerbków wymienionych w OWU.

120 zł
200 zł
300 zł
500 zł
800 zł

Zwichnięcie lub skręcenie stawów

240 zł
400 zł
500 zł
500 zł
500 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku NW od 1. do 10. dnia
Świadczenie dzienne

150 zł/dzień
150 zł/dzień
150 zł/dzień
150 zł/dzień
150 zł/dzień

Pobyt w szpitalu w wyniku NW od 11. do 100. dnia

100 zł/dzień
100 zł/dzień
100 zł/dzień
100 zł/dzień
100 zł/dzień

Koszt nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie - oraz kosztu zakupu - lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego, uszkodzonych w wyniku NW

do 3 600 zł
do 6 000 zł
do 9 000 zł
do 15 000 zł
do 24 000 zł

Koszty leczenia w wyniku NW, koszty rehabilitacji

do 2 600 zł
do 2 600 zł
do 4 600 zł
do 4 600 zł
do 4 600 zł

Koszty leczenia stomatologicznego

1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł

Dodatkowe świadczenie za pobyt w szpitalu na OIOM/OIT Nowość!

500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
500 zł

Dla zdrowia Twojego dziecka

Poważne choroby

3 000 zł
3 000 zł
3 000 zł
3 000 zł
3 000 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby od 2. do 100. dnia

100 zł/dzień
100 zł/dzień
100 zł/dzień
100 zł/dzień
100 zł/dzień

Pogryzienie przez psa

120 zł
200 zł
300 zł
500 zł
800 zł

Pokąsanie, ukąszenie/użądlenie

240 zł
400 zł
600 zł
1 000 zł
1 600 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

600 zł
1 000 zł
1 500 zł
2 500 zł
4 000 zł

Pakiet kleszcz i rozpoznanie boreliozy

1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł

Świadczenie nieszczęśliwego wypadku w wyniku ataku padaczki

120 zł
200 zł
300 zł
500 zł
800 zł

Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem, piorunem

600 zł
1 000 zł
1 500 zł
2 500 zł
4 000 zł

Rozpoznanie chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny) Nowość!

600 zł
1 000 zł
1 500 zł
2 500 zł
4 000 zł

Opieka nad dzieckiem przebywającym w szpitalu w wyniku NW komunikacyjnego Nowość!

50 zł/dzień
50 zł/dzień
50 zł/dzień
50 zł/dzień
50 zł/dzień

Opieka nad dzieckiem przebywającym w szpitalu spowodowanego nowotworem złośliwym Nowość!

150 zł/dzień
150 zł/dzień
150 zł/dzień
150 zł/dzień
150 zł/dzień

Oparzenia w wyniku NW

do 2 500 zł
do 2 500 zł
do 2 500 zł
do 2 500 zł
do 2 500 zł

Odmrożenia w wyniku NW

do 2 500 zł
do 2 500 zł
do 2 500 zł
do 2 500 zł
do 2 500 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł

Dodatkowo dla Twojego dziecka

Wyczynowe uprawianie sportu

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

do 3 600 zł
do 6 000 zł
do 9 000 zł
do 15 000 zł
do 24 000 zł

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW

1 200 zł
2 000 zł
3 000 zł
5 000 zł
8 000 zł

Assistance: pomoc medyczna, indywidualne korepetycje

do 5 000 zł
do 5 000 zł
do 5 000 zł
do 5 000 zł
do 5 000 zł

Dodatkowa ochrona podczas wycieczki szkolnej - uszczerbek na zdrowiu

240 zł
400 zł
600 zł
1 000 zł
1 600 zł

Pakiet wycieczka

1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł

Hejt Stop - pomoc informatyczna, psychologiczna lub prawna

do 5 000 zł
do 5 000 zł
do 5 000 zł
do 5 000 zł
do 5 000 zł

Rozszerzenia

Pakiet bólowy - uciążliwe leczenie

200 zł
200 zł
200 zł
200 zł
200 zł

Pakiet ONKO

5 000 zł
5 000 zł
5 000 zł
5 000 zł
5 000 zł

+ 14,12 zł rocznie

Dokumenty

Zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia

© 2019 - 2023 Mentor Ubezpieczenia