autor:
,
polub nas na Facebook:
udostępnij:

Z motywacją bywa różnie. Będzie wiedziało o tym każde dziecko i każdy dorosły. Pewnego
razu nam towarzyszy, a innego nie odczuwamy jej wcale. Jest to normalne, nie zawsze
przecież mamy ochotę na wykonywanie danej czynności, czasami jesteśmy po prostu
zmęczeni, znudzeni lub potrzebujemy odpocząć.

Motywacja to taka czarodziejka, która naprowadza nas na ukończenie jakiegoś zadania, na dotarcie
do pewnego celu. Motywację można podzielić na dwa rodzaje: wewnętrzną, czyli zaspokajanie własnych potrzeb i pragnień oraz zewnętrzną, gdy na proces wzbudzenia motywacji działa pewien system nagród i kar. Pracę nad motywacją dzieci często podejmują rodzice lub nauczyciele.

Występowanie tego zjawiska wpływa na efektywne uczenie się, zdobywanie nowych umiejętności, uzyskiwanie informacji. Wspieranie motywacji wewnętrznej dziecka ma swoje podstawy w poszanowaniu i uznaniu jego samodzielności, niezależności. Kształtowanie motywacji to także wpływanie na kreatywność dziecka i jego wiarę we własne możliwości.

W jaki sposób pomóc młodemu człowiekowi pobudzić jego motywację do pracy i dać mu pewne
rady jak stać się bardziej efektywnym w swoich działaniach?

Oto kilka wskazówek:
1. Pomóż dziecku jasno określić swój cel. Możecie go razem zwizualizować za pomocą
rysunku, może opowiadania. Bardzo ważne jest, by był przejrzysty i prosty, choć
szczegółowy.
2. Zaproponuj nagrodę. W ramach zabawy, możecie wspólnie przygotować jedną rzecz, która
będzie stanowiła czynnik motywujący dla dziecka, np. stwórzcie listę aktywności, które
wykonacie razem w każdy piątek, wypiszcie wszystkie filmy, które w weekend możecie
razem obejrzeć zajadając popcorn.
3. Poświęć czas na podsumowanie dnia Twojego dziecka. Podczas wspólnej, wieczornej rozmowy z
dzieckiem zapytaj, co dobrego mu się dziś przydarzyło; w jakiej sytuacji wykazał się
odwagą; kiedy, pomimo tremy, wykonał zadanie.
4. Stwórzcie plan działania. Można zrobić go w formie numerycznego planu, a każdy
wykonany krok warto odnotować jako ukończony. Dzięki temu plan pracy będzie bardzo
jasny.
5. Zróbcie bilans zysków i strat. Niech Wasza pociecha odpowie sobie na pytania: Co takiego
uzyskam wykonując to zadanie? Jakie będą tego pozytywne skutki? Co mogę stracić nie
podejmując się tej aktywności?
6. Wspieraj dziecko w znajdowaniu aktywności, które sprawiają mu przyjemność. Na
motywację wewnętrzną dziecka samoistnie może wpłynąć sam proces osiągania sukcesów
w dziedzinie, która bardzo mu odpowiada i jest dla niego interesująca. W ten sposób chęci
dziecka do działania wzrastają.
7. Ułatwiaj wykonywanie zadań. Wspólnie z dzieckiem znajdźcie sposób, który będzie dla
niego najlepszy podczas nauki. Wykorzystaj znane Ci sposoby na efektywne nabywanie
wiedzy przez dziecko – podział materiału, odpowiedni czas, nagradzanie.
8. Chwal dziecko. Nie karz za porażkę. Twoja aprobata i pochwała (słowna, rzeczowa) to
wzmocnienie pozytywne. Będzie to jedno z najlepszych motywatorów do działania dla
Twojego dziecka. Wspieraj je, gdy jakaś rzecz mu się nie uda. To tylko pewna czynność,
którą zawsze można poprawić lub zdobyć tę umiejętność w późniejszym czasie.
9. Inspiruj. Dzieci poszukują w swoich opiekunach inspiracji, nierzadko autorytetów. Pracuj z
młodym człowiekiem nad efektywnym osiąganiem celów, dawaj mu wskazówki do
działania, bądź jego oparciem. Podsuwaj mu pomysły zaczerpnięte z własnego
doświadczenia.

© 2019 - 2024 Mentor Ubezpieczenia