Co to jest ubezpieczenie NNW?


autor:
,
polub nas na Facebook:
udostępnij:

Każdy z nas pewnie słyszał o ubezpieczeniu NNW. Co to dokładnie jest ? Czy muszę skorzystać z takiego ubezpieczenia ? Odpowiadamy na wszystkie pytania dotyczące ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.


Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to rodzaj ubezpieczenia osobowego, w którym ochroną objęte jest życie lub zdrowie człowieka. Świadczenie następuje wtedy gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, który powoduje skutki określone w warunkach ubezpieczenia.

Czy ubezpieczenie NNW jest dobrowolne czy obowiązkowe?

Jest to ubezpieczenie w pełni dobrowolne, to znaczy że sami decydujemy o tym czy taką polisę zawieramy czy też nie. Ubezpieczyć może się tak naprawdę każdy, kto chce uchronić siebie i swoich bliskich przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie NNW przyda się nam praktycznie w każdej sytuacji, np. NNW szkolne dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży szkolnej a także studentów. Sami decydujemy o zakresie polisy NNW. Możemy łatwo ją dopasować do swoich potrzeb i wykupić tylko ubezpieczenie NNW (np. NNW szkolne), albo w pakiecie (np. z ubezpieczeniem OC samochodu). Ważne jest również to, że świadczenia z polisy NNW kumulują się. A więc jeśli mamy kilka polis NNW z różnych źródeł to przysługują nam świadczenia z każdej z nich.

Ile takie ubezpieczenie NNW kosztuje?

To zależy oczywiście od wielu czynników np. zakres, warianty czy opcje ubezpieczenia. Ważna jest również suma ubezpieczenia NNW oraz wyrażony w procentach uszczerbek na zdrowiu. Jeżeli jest dobrze dobrana to wcale nie musi być droga. Wszystko zależy od nas samych. Sprawdź warianty ubezpieczenia szkolnego

NNW w ramach ubezpieczenia dziecka

NNW dziecka chroni je w przypadku nieszczęśliwego wypadku, który może mieć miejsce w szkole, podczas zajęć sportowych, wypadków domowych itp. Polisa może obejmować koszty leczenia, renty w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub świadczenie w przypadku śmierci.

Typowe pokrycie ubezpieczenia NNW szkolnego obejmuje różnego rodzaju sytuacje, takie jak wypadki podczas lekcji, przerw, zajęć wychowania fizycznego, wycieczek szkolnych, a także podróży do i ze szkoły. Ubezpieczenie może również obejmować sytuacje takie jak kontuzje, złamania, oparzenia, utratę zdolności ruchowych lub uszczerbek na zdrowiu. Kupując polisę na SzkolnaPolisa.PL ochronę masz zapewnioną 24h/dobę, gdziekolwiek będzie Twoja pociecha. 

Ważne jest, aby zaznaczyć, że szczegółowe warunki i zakres ochrony NNW szkolnego mogą się różnić w zależności od polisy i ubezpieczyciela. Dlatego zawsze warto dokładnie zapoznać się z warunkami polisy i skonsultować się z ubezpieczycielem w celu uzyskania pełnej informacji na temat oferowanej ochrony.

© 2019 - 2024 Mentor Ubezpieczenia