Ubezpieczenie NNW dla dziecka z Ukrainy.


autor:
,
polub nas na Facebook:
udostępnij:

Dzięki polisie NNW ( Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) rodzice zapewniają ochronę ubezpieczeniową swoim dzieciom zarówno w szkole, jak i poza jej terenem. Zakupu można dokonać dla każdego dziecka uczęszczającego do szkoły w Polsce, bez względu na jego narodowość. 

NNW dla ukraińskiego dziecka

Gdy dziecko rozpoczęło edukację w polskiej szkole może przystąpić do ubezpieczenia NNW zarówno tego proponowanego w placówce, jak i zawieranego samodzielnie online. Ochroną mogą zostać objęci zarówno studenci do 25 r.ż., jak i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a nawet przedszkolaki i dzieci w żłobkach. 

Szkolne NNW dziecka zapewnia wsparcie finansowe i opiekę medyczną, gdy zdarzy się wypadek lub dojdzie do poważnego zachorowania. 

Zgodnie z komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego rodzic nie ma obowiązku zakupu polisy ubezpieczeniowej dla dziecka. Szkoła nie może wymagać, aby uczniowie byli ubezpieczeni oraz aby okazywali zaświadczenia z zakresem.


W ramach SzkolnaPolisa.PL dziecko otrzymuje:
•    Wypłatę odszkodowania po wypadku lub poważnym zachorowaniu
•    Pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego, rehabilitacji, zakupu leków i środków pomocniczych
•    Zwrot kosztów po pobycie w szpitalu 
•    Rekompensatę za koszty poniesione po pogryzieniu przez psa, ukąszeniu przez kleszcza
•    Zwrot kosztów wycieczki szkolnej 
•    Pomoc medyczną, indywidualne korepetycje, 
•    Pokrycie kosztów zdalnej pomocy psychologicznej, informatycznej i prawnej w sytuacji zaistnienia hejtu wobec ubezpieczonego dziecka. 

Warto przejrzeć OWU, gdyż tam znajduje się szczegółowe wyjaśnienie wszystkich ryzyk z zakresu polisy. 

Jak kupić polisę NNW Szkolne

NNW dla dziecka można zakupić samodzielnie. Wystarczy na stronie szkolnapolisa.pl wybrać wariant odpowiadający potrzebom dziecka i opłacić składkę online. 

© 2019 - 2024 Mentor Ubezpieczenia