SzkolnaPolisa.PL w pigułce


autor:
,
polub nas na Facebook:
udostępnij:

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o ubezpieczeniu NNW Dziecka na stronie SzkolnaPolisa.PL, zapraszamy do lektury.

 

SzkolnaPolisa.PL obejmuje ochroną:

👶    Od niemowlaka do przedszkolaka – polisę dla dziecka można wykupić od razu po jego narodzinach, ochrona obowiązuje także w żłobkach, klubach malucha oraz przedszkolach. 
🧒   Uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
👨‍🎓   Studentów uczelni wyższych oraz słuchaczy szkół policealnych.

 

SzkolnaPolisa.PL działa:

⌚    Całą dobę.
🏫   Na terenie placówek oświatowych i w drodze do nich.
🏠    W domu.
🤸‍♀️    W czasie zajęć pozalekcyjnych. 
🤽‍♂️    Podczas zajęć sportowych. 
🤼   Gdy dziecko bawi się z rówieśnikami np. na placu zabaw lub boisku. 

Jak działa SzkolnaPolisa.PL 

 

🚑    W razie wypadku 

 

 

💰 Wsparcie finansowe:

🏥 zwrot kosztów pobytu w szpitalu po NW;
👓 jeśli w wyniku NW uszkodzone były aparat słuchowy lub okulary zwrócone będę koszty ich nabycia;
🦷 koszty leczenia stomatologicznego po NW;
💉 dodatkowe świadczenie za pobyt w szpitalu na OIOM/OIT;
🚗 świadczenie dzienne za opiekę nad dzieckiem przebywającym w szpitalu w wyniku NW komunikacyjnego;
👪 świadczenie wypłacane jest razie śmierci rodzica/ opiekuna prawnego oraz śmierci dziecka ( w wyniku nw, nw na terenie placówki oświatowej, nw komunikacyjnego);
🧠 świadczenie jednorazowe po wstrząśnieniu mózgu w wyniku NW;
💸 wysokie sumy ubezpieczenia na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, konsultacji lekarskich;

⛑ Pomoc

🦵 rehabilitacja po NW
📚 korepetycje dla dziecka
👨‍👦 pomoc psychologiczna 

 

🤒 W razie choroby