Ubezpieczenie NNW dla ucznia

Wariant MINI

Wariant podstawowy - Chcesz niskim kosztem zapewnić ochronę swojemu dziecku ? Ten wariant jest dla Ciebie. Najtańsza opcja z wyczynowym uprawianiem sportu oraz pobytem w szpitalu w skutek COVID-19 w zakresie. Tanie ubezpieczenie.

kupuję


Ubezpieczenie NNW ucznia
w szkole i poza szkołą

ubezpieczenie szkolne interrisk

ZAKRES UBEZPIECZENIAubezpieczenie szkolne interrisk, ubezpieczenie nnw dziecka, ucznia

44,70 zł

na rok

kupuję

Nagłe zdarzenia

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

24 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW w placówce oświatowej

24 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

12 000 zł

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku (zgodnie z tabelą), m.in.:

  • rany skóry,
  • złamania,
  • wstrząśnienie mózgu,
  • utrata zębów stałych.
Ponad 400 urazów oraz uszczerbków wymienionych w OWU.

12 000 zł

1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku (zgodnie z tabelą), m.in.:

  • rany skóry,
  • złamania,
  • wstrząśnienie mózgu,
  • utrata zębów stałych.
Ponad 400 urazów oraz uszczerbków wymienionych w OWU.

120 zł

Zwichnięcie lub skręcenie stawów

240 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku NW od 1. do 10. dnia
Świadczenie dzienne

50 zł/dzień

Pobyt w szpitalu w wyniku NW od 11. do 100. dnia

75 zł/dzień

Koszt nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie - oraz kosztu zakupu - lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego, uszkodzonych w wyniku NW

do 3 600 zł

Koszty leczenia w wyniku NW, koszty rehabilitacji

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW

Dodatkowe świadczenie za pobyt w szpitalu na OIOM/OIT Nowość!

500 zł

Operacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Dla zdrowia Twojego dziecka

Poważne choroby

3 000 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby od 2. do 100. dnia

50 zł/dzień

Operacja w wyniku choroby

Pakiet ONKO

Pakiet bólowy - uciążliwe leczenie

Pogryzienie przez psa

120 zł

Pokąsanie, ukąszenie/użądlenie

240 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

600 zł

Pakiet kleszcz i rozpoznanie boreliozy

Świadczenie nieszczęśliwego wypadku w wyniku ataku padaczki

120 zł

Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem, piorunem

240 zł

Rozpoznanie chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny) Nowość!

600 zł

Rozpoznanie sepsy u Ubezpieczonego będącego dzieckiem Nowość!

1 200 zł

Opieka nad dzieckiem przebywającym w szpitalu w wyniku NW komunikacyjnego lub poważnej choroby Nowość!

50 zł/dzień

Oparzenia w wyniku NW

do 2 500 zł

Odmrożenia w wyniku NW

do 2 500 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

1 000 zł

Dodatkowo dla Twojego dziecka

Wyczynowe uprawianie sportu

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

do 3 600 zł

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW

1 200 zł

Assistance: pomoc medyczna, indywidualne korepetycje

Dodatkowa ochrona podczas wycieczki szkolnej - uszczerbek na zdrowiu

240 zł

Pakiet wycieczka

Hejt Stop - pomoc informatyczna, psychologiczna lub prawna

do 5 000 zł

Dokumenty

Zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia

© 2019 - 2024 Mentor Ubezpieczenia