Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia (specjalność kliniczna i zdrowia) na Uniwersytecie humanistycznym SWPS w Sopocie.

Pracuje jako psycholog z osobami w kryzysie psychicznym, z osobami ze schizofrenią oraz w wizytach środowiskowych. Prowadzi prywatną praktykę w gabinecie psychologicznym, gdzie oferuje konsultacje psychologiczne, psychoedukację i wsparcie osób w szeroko rozumianym kryzysie, np. depresja, zaburzenia emocjonalne itp. Od 2021 roku bierze udział w 4-letnim szkoleniu terapii poznawczo - behawioralnej.


© 2019 - 2024 Mentor Ubezpieczenia