Ubezpieczenie NNW dla studenta

Wariant SUPER

Wariant SUPER to najpopularniejszy z naszych wariantów, przez wzgląd na WYJĄTKOWO szeroki zakres oraz cenę niższą niż u konkurencji. Znajdziesz tu m.in. sumę ubezpieczenia 100 000 , wysokie świadczenia, a ilość samych ryzyk w stosunku do ceny jest tak korzystna, że większość Studentów wybiera właśnie ten pakiet.

kupuję


Ubezpieczenie NNW studenta
na uczelni i poza nią

ubezpieczenie szkolne interrisk

ZAKRES UBEZPIECZENIAubezpieczenie szkolne interrisk, ubezpieczenie nnw dziecka, ucznia

172,94 zł

na rok

kupuję

Nagłe zdarzenia

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

100 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW w placówce oświatowej

100 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

50 000 zł

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku (zgodnie z tabelą), m.in.:

  • rany skóry,
  • złamania,
  • wstrząśnienie mózgu,
  • utrata zębów stałych.
Ponad 400 urazów oraz uszczerbków wymienionych w OWU.

50 000 zł

1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku (zgodnie z tabelą), m.in.:

  • rany skóry,
  • złamania,
  • wstrząśnienie mózgu,
  • utrata zębów stałych.
Ponad 400 urazów oraz uszczerbków wymienionych w OWU.

500 zł

Zwichnięcie lub skręcenie stawów

500 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku NW od 1. do 10. dnia
Świadczenie dzienne

100 zł/dzień

Pobyt w szpitalu w wyniku NW od 11. do 100. dnia

150 zł/dzień

Koszt nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie - oraz kosztu zakupu - lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego, uszkodzonych w wyniku NW

do 15 000 zł

Koszty leczenia w wyniku NW, koszty rehabilitacji

do 4 600 zł

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW

2 000 zł

Dodatkowe świadczenie za pobyt w szpitalu na OIOM/OIT Nowość!

500 zł

Operacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku

5 000 zł

Dla zdrowia Twojego dziecka

Poważne choroby

3 000 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby od 2. do 100. dnia

100 zł/dzień

Operacja w wyniku choroby

5 000 zł

Pakiet ONKO

5 000 zł

Pakiet bólowy - uciążliwe leczenie

300 zł

Pogryzienie przez psa

500 zł

Pokąsanie, ukąszenie/użądlenie

1 000 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

2 500 zł

Pakiet kleszcz i rozpoznanie boreliozy

1 500 zł

Świadczenie nieszczęśliwego wypadku w wyniku ataku padaczki

500 zł

Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem, piorunem

1 000 zł

Rozpoznanie chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny) Nowość!

2 500 zł

Rozpoznanie sepsy u Ubezpieczonego będącego dzieckiem Nowość!

5 000 zł

Opieka nad dzieckiem przebywającym w szpitalu w wyniku NW komunikacyjnego lub poważnej choroby Nowość!

50 zł/dzień

Oparzenia w wyniku NW

do 2 500 zł

Odmrożenia w wyniku NW

do 2 500 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

1 000 zł

Dodatkowo dla Twojego dziecka

Wyczynowe uprawianie sportu

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

do 15 000 zł

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW

5 000 zł

Assistance: pomoc medyczna, indywidualne korepetycje

do 5 000 zł

Dodatkowa ochrona podczas wycieczki szkolnej - uszczerbek na zdrowiu

1 000 zł

Pakiet wycieczka

1 500 zł

Hejt Stop - pomoc informatyczna, psychologiczna lub prawna

do 5 000 zł

Dokumenty

Zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia

© 2019 - 2024 Mentor Ubezpieczenia