Zgłoszenie szkody

W zależności od wybranego wariantu i ubezpieczyciela prosimy o zgłoszenie szkody wykorzystując poniższe dane:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

  22 575 25 25

 formularz internetowy

Inter Partner Assistance SA Oddział w Polsce

  22 529 85 15

Przed rozmową prosimy o przygotowanie nr PESEL ubezpieczonego (dziecka). W trakcie rozmowy prosimy o podanie informacji, że chcą Państwo zgłosić szkodę z NNW szkolnego (dziecka) w Inter Partner Assistance.