Kontakt w sprawie ubezpieczeń

Masz pytanie dotyczące naszej oferty? Problem z płatnością?

Skontaktuj się z nami!

  56 642 41 87

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 Opłata za połączenie zgodnie z taryfą Twojego operatora.

Administrator platformy internetowej

Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o.ul. Szosa Chełmińska 177/181, 87-100 Toruń  

www.mentorui.pl  

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy NIP 899-24-96-102, KRS 0000188502, kapitał zakładowy w kwocie 267 750,00 zł opłacony w całości