Program Szkolna Polisa

Warianty ubezpieczenia

Sprawdź warianty ochrony w zakresie ubezpieczenia NNW i wybierz ten skrojony na miarę Twoich potrzeb.
Pobierz szczegóły oferty klikając w jeden z przycisków poniżej.

WARIANTY
I
III
V
VII
SKŁADKA ROCZNA (PLN)
40,00
58,82
85,88
132,94
Wyczynowe uprawianie sportu
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego
24 000
40 000
60 000
100 000
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW w placówce oświatowej
24 000
40 000
60 000
100 000
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW
12 000
20 000
30 000
50 000
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
12 000
20 000
30 000
50 000
1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
120
200
300
500
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW
1 200
2 000
3 000
5 000
Pogryzienie przez psa, ukąszenie/użądlenie
120
200
300
500
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
do 3 600
do 6 000
do 9 000
do 15 000
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych
do 3 600
do 6 000
do 9 000
do 15 000
Świadczenie nieszczęśliwego wypadku w wyniku ataku padaczki (jednorazowo)
120
200
300
500
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW
120
200
300
500
Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem, piorunem
do 600
do 1 000
do 1 500
do 2 500
Rozpoznanie chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny)
do 600
do 1 000
do 1 500
do 2 500
Oparzenia II stopnia w wyniku NW
200
200
200
200
Oparzenia III stopnia w wyniku NW
600
600
600
600
Oparzenia IV stopnia w wyniku NW
1 000
1 000
1 000
1 000
Odmrożenia II stopnia w wyniku NW
200
200
200
200
Odmrożenia III stopnia w wyniku NW
600
600
600
600
Odmrożenia IV stopnia w wyniku NW
1 000
1 000
1 000
1 000
Pobyt w szpitalu w wyniku NW od 1. do 10. dnia (za każdy dzień)
75
75
75
75
Pobyt w szpitalu w wyniku NW od 11. do 60. dnia (za każdy dzień)
50
50
50
50
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby od 1. do 10. dnia (za każdy dzień)
75
75
75
75
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby od 11. do 60. dnia (za każdy dzień)
50
50
50
50
Pobyt w szpitalu w wyniku zachorowania na COVID-19
Poważne choroby
2 000
2 000
2 000
2 000
Koszty leczenia w wyniku NW, koszty rehabilitacji, konsultacji lekarskich
do 1 500
do 1 500
do 1 500
do 1 500
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca
1 000
1 000
1 000
1 000
Assistance
do 5 000
do 5 000
do 5 000
do 5 000
SKŁADKA ROCZNA (PLN)
40,00
58,82
85,88
132,94

Dokumenty

Zapoznaj się z warunkami ubepieczenia