Do każdego spośród dostępnych wariantów

prosimy o zgłoszenie szkody wykorzystując poniższe dane

InterRisk TU SA

+48 22 575 25 25

Szkodę można również zgłosić za pośrednictwem formularza internetowego. Po wyrażeniu zgód na przetwarzanie danych wybierz opcję "szkoda na osobie", następnie "Szkoda NNW z ubezpiecznia szkolnego".