Program Szkolna Polisa

Warianty ubezpieczenia NNW

Sprawdź warianty ubezpieczenia NNW i wybierz jeden z nich.
Ochronę zapewnia
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczenie NNW dla Twojego dziecka

ubezpieczenie szkolne interrisk

ZAKRES UBEZPIECZENIAubezpieczenie szkolne interrisk

41,18 zł

na rok

kupuję

68,24 zł

na rok

kupuję

94,12 zł

na rok

kupuję

129,42 zł

na rok

kupuję

194,12 zł

na rok

kupuję

Nagłe zdarzenia

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

24 000 zł
40 000 zł
60 000 zł
100 000 zł
160 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW w placówce oświatowej

24 000 zł
40 000 zł
60 000 zł
100 000 zł
160 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

12 000 zł
20 000 zł
30 000 zł
50 000 zł
80 000 zł

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku (zgodnie z tabelą), m.in.:

  • rany skóry,
  • złamania,
  • wstrząśnienie mózgu,
  • utrata zębów stałych.
Ponad 400 urazów oraz uszczerbków wymienionych w OWU.

12 000 zł
20 000 zł
30 000 zł
50 000 zł
80 000 zł

1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku (zgodnie z tabelą), m.in.:

  • rany skóry,
  • złamania,
  • wstrząśnienie mózgu,
  • utrata zębów stałych.
Ponad 400 urazów oraz uszczerbków wymienionych w OWU.

120 zł
200 zł
300 zł
500 zł
800 zł

Zwichnięcie lub skręcenie stawów

240 zł
400 zł
500 zł
500 zł
500 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku NW od 1. do 10. dnia
Świadczenie dzienne

150 zł/dzień
150 zł/dzień
150 zł/dzień
150 zł/dzień
150 zł/dzień

Pobyt w szpitalu w wyniku NW od 11. do 100. dnia

100 zł/dzień
100 zł/dzień
100 zł/dzień
100 zł/dzień
100 zł/dzień

Koszt nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie - oraz kosztu zakupu - lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego, uszkodzonych w wyniku NW

do 3 600 zł
do 6 000 zł
do 9 000 zł
do 15 000 zł
do 24 000 zł

Koszty leczenia w wyniku NW, koszty rehabilitacji

do 2 600 zł
do 2 600 zł
do 4 600 zł
do 4 600 zł
do 4 600 zł

Koszty leczenia stomatologicznego

1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł

Dodatkowe świadczenie za pobyt w szpitalu na OIOM/OIT Nowość!

500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
500 zł

Dla zdrowia Twojego dziecka

Poważne choroby

3 000 zł
3 000 zł
3 000 zł
3 000 zł
3 000 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby od 2. do 100. dnia

100 zł/dzień
100 zł/dzień
100 zł/dzień
100 zł/dzień
100 zł/dzień

Pogryzienie przez psa

120 zł
200 zł
300 zł
500 zł
800 zł

Pokąsanie, ukąszenie/użądlenie

240 zł
400 zł
600 zł
1 000 zł
1 600 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

600 zł
1 000 zł
1 500 zł
2 500 zł
4 000 zł

Pakiet kleszcz i rozpoznanie boreliozy

1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł

Świadczenie nieszczęśliwego wypadku w wyniku ataku padaczki

120 zł
200 zł
300 zł
500 zł
800 zł

Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem, piorunem

600 zł
1 000 zł
1 500 zł
2 500 zł
4 000 zł

Rozpoznanie chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny) Nowość!

600 zł
1 000 zł
1 500 zł
2 500 zł
4 000 zł

Opieka nad dzieckiem przebywającym w szpitalu w wyniku NW komunikacyjnego Nowość!

50 zł/dzień
50 zł/dzień
50 zł/dzień
50 zł/dzień
50 zł/dzień

Opieka nad dzieckiem przebywającym w szpitalu spowodowanego nowotworem złośliwym Nowość!

150 zł/dzień
150 zł/dzień
150 zł/dzień
150 zł/dzień
150 zł/dzień

Oparzenia w wyniku NW

do 2 500 zł
do 2 500 zł
do 2 500 zł
do 2 500 zł
do 2 500 zł

Odmrożenia w wyniku NW

do 2 500 zł
do 2 500 zł
do 2 500 zł
do 2 500 zł
do 2 500 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł

Dodatkowo dla Twojego dziecka

Wyczynowe uprawianie sportu

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

do 3 600 zł
do 6 000 zł
do 9 000 zł
do 15 000 zł
do 24 000 zł

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW

1 200 zł
2 000 zł
3 000 zł
5 000 zł
8 000 zł

Assistance: pomoc medyczna, indywidualne korepetycje

do 5 000 zł
do 5 000 zł
do 5 000 zł
do 5 000 zł
do 5 000 zł

Dodatkowa ochrona podczas wycieczki szkolnej - uszczerbek na zdrowiu

240 zł
400 zł
600 zł
1 000 zł
1 600 zł

Pakiet wycieczka

1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł

Hejt Stop - pomoc informatyczna, psychologiczna lub prawna

do 5 000 zł
do 5 000 zł
do 5 000 zł
do 5 000 zł
do 5 000 zł

Rozszerzenia

Pakiet bólowy - uciążliwe leczenie

200 zł
200 zł
200 zł
200 zł
200 zł

Pakiet ONKO

5 000 zł
5 000 zł
5 000 zł
5 000 zł
5 000 zł

+ 14,12 zł rocznie

Dokumenty

Zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia