Ubezpieczenie NNW dla ucznia

Wariant vip

Najszerszy zakres ubezpieczenia, Najwyższa suma ubezpieczenia, Największy % za uszczerbek na zdrowiu oraz wiele innych NAJ znajdziesz w wariancie VIP.


WARIANT
VIP
SKŁADKA ROCZNA (PLN)
188,24
Wyczynowe uprawianie sportu
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego
160 000
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW w placówce oświatowej
160 000
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW
80 000
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
80 000
1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
800
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW
8 000
Pogryzienie przez psa, ukąszenie/użądlenie
800
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
do 24 000
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych
do 24 000
Świadczenie nieszczęśliwego wypadku w wyniku ataku padaczki (jednorazowo)
800
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW
800
Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem, piorunem
do 4 000
Rozpoznanie chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny)
do 4 000
Oparzenia II stopnia w wyniku NW
200
Oparzenia III stopnia w wyniku NW
600
Oparzenia IV stopnia w wyniku NW
1 000
Odmrożenia II stopnia w wyniku NW
200
Odmrożenia III stopnia w wyniku NW
600
Odmrożenia IV stopnia w wyniku NW
1 000
Pobyt w szpitalu w wyniku NW od 1. do 10. dnia (za każdy dzień)
75
Pobyt w szpitalu w wyniku NW od 11. do 60. dnia (za każdy dzień)
50
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby od 1. do 10. dnia (za każdy dzień)
75
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby od 11. do 60. dnia (za każdy dzień)
50
Pobyt w szpitalu w wyniku zachorowania na COVID-19
Poważne choroby
2 000
Koszty leczenia w wyniku NW, koszty rehabilitacji, konsultacji lekarskich
do 1 500
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca
1 000
Assistance
do 5 000

Składka roczna

(Płatna jednorazowo)

188,24 zł

Dokumenty

Zapoznaj się z warunkami ubepieczenia

© 2019 - 2022 Mentor Ubezpieczenia